31.03.2014

За втора поредна година SDI е брокер номер 1

С рекорден премиен приход SDI запазва лидерската си позиция в класацията на КФН за застрахователни брокери.

С рекорден премиен приход SDI запазва лидерската си позиция.


По данни на Комисията за финансов надзор за 2013 г. SDI запазва първото място и по двата официални показателя:
„Общ премиен приход от всички видове застраховки” и
„Премиен приход, реализиран в полза на застрахователи, регистрирани в България”.

Сравнителният анализ на резултатите от 2012 г. и 2013 г. показва, че SDI продължава да увеличава разликата в премийния приход спрямо втория брокер в класацията, с което убедително защитава лидерското си място.

Освен в традиционните продажби на застраховка Гражданска отговорност, компанията печели доверието на своите клиенти и при сключване на  други застрахователни продукти като Каско, Имущество и Помощ при пътуване в чужбина. Реализираният ръст през 2013 г. спрямо 2012 г. от продажбата на тези застраховки е съответно – 12.71% за застраховка Каско, 13.7%  за Имущество,  16% за застраховки Помощ при пътуване в чужбина.

SDI благодари на своите клиенти, партньори и служители, без които този успех нямаше да бъде възможен!