03.06.2011

SDI гр. Хасково получи признание от Дженерали България

На 17.05.2011г. SDI гр. Хасково получи от Дженерали България Грамота за Брокер с най-високи продажби по застраховка Гражданска отговорност за 2010 година.
На 17.05.2011г. в Хотел Дедеман Тримонциум Принцес, гр. Пловдив Дженерали България проведе среща-коктейл, на която присъстваха представители на компанията и застрахователни брокери от южна България.

На събитието SDI гр. Хасково получи Грамота за Брокер с най-високи продажби по застраховка Гражданска отговорност за 2010 година. Наградата беше връчена на мениджъра на града г-жа София Стоева от г-жа Диана Манева, член на УС и г-н Борис Чухран, председател на УС на Дженерали.

На срещата бяха представени приоритетите и целите на дейността на Дженерали България за 2011, новите продукти и иновационните въведения. Бяха обсъдени и възможностите за по-добро партньорство между представителствата на застрахователя в южна България и застрахователните брокери.