07.04.2011

Грамота за значим принос от Армеец

През месец Януари 2009г. ЗАД Армеец връчи на SDI Грамота за Застрахователен брокер със значим принос за динамичното развитие на ЗАД Армеец в регион Плевен.

Грамота от Армеец, град ПлевенПрез месец Януари 2009г. ЗАД Армеец връчи на SDI Грамота за Застрахователен брокер със значим принос за динамичното развитие на ЗАД Армеец в регион Плевен.