11.04.2011

Грамота от Армеец град Кърджали

През месец Януари 2009 г. SDI получи Грамота за Застрахователен брокер със значим принос за динамичното развитие на ЗАД Армеец в регион Кърджали.

Грамота от Армеец град КърджалиПрез месец Януари 2009 г. SDI получи Грамота за Застрахователен брокер със значим принос за динамичното развитие на ЗАД Армеец в регион Кърджали.