Застраховайте онлайн само с няколко клика!

  • Вариант 1
  • Вариант 2
  • Вариант 3
  • Вариант 4
Застраховката покрива: Вариант 1Покрития 60 000 лв. Вариант 2Покрития 100 000 лв. Вариант 3Покрития 150 000 лв. Вариант 4Покрития 300 000 лв.
Щети по недвижимо имущество (жилище) 20 000 лв. 35 000 лв. 60 000 лв. 120 000 лв.
Движимо имущество (мебели и техника) 5 000 лв. 7 000 лв. 9 000 лв. 20 000 лв.
Щети от земетресение 20 000 лв. 40 000 лв. 60 000 лв. 100 000 лв.
Кражба чрез взлом 3 000 лв. 3 000 лв. 4 000 лв. 9 000 лв.
Късо съединение и токов удар 3 000 лв. 3 000 лв. 3 000 лв. 5 000 лв.
Гражданска отговорност към трети лица 1 000 лв. 1 000 лв. 1 000 лв. 2 000 лв.
Наем за алтернативно настаняване 3 000 лв. 3 000 лв. 3 000 лв. 3 000 лв.
Наводнение (външни водоизточници) 5 000 лв. 8 000 лв. 10 000 лв. 35 000 лв.
Кражба чрез техническо средство не се включва не се включва не се включва 6 000 лв.
Стандартна цена на пакета 81.23 лв. 114.99 лв. 165.86 лв. 336.90 лв.
Специална отстъпка -50% -52% -51% -40%
Крайна цена 39.99 лв. 54.99 лв. 79.99 лв. 199.99 лв.
Цена с онлайн отстъпка 35.99 лв. 49.49 лв. 71.99 лв. 179.99 лв.
  Избрано Избрано Избрано Избрано

Вие избрахте Вариант 0

За да се сключи Вариант 4 на застраховката с покритие Кражба чрез технически средства, е необходимо жилището да има действащ договор с охранителна фирма (СОТ). Моля, потвърдете, че имате действащ договор.