02.03.2016

Кампания МИСИЯ „Защити своя дом”

БАЗБ, съвместно със СО - район „Сердика“ и  02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ стартира информационна кампания.


Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), на която SDI е член и съучредител, съвместно със СО - район „Сердика“ и  02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ създаде информационна кампания за популяризирането на възможностите за застраховки на имущество във връзка с промените в Закона за защита при бедствия.

Кампанията МИСИЯ „Защити своя дом”стартира на 23 февруари 2016 г. и цели чрез подходящи беседи и демонстрации, ученици да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие – наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия.

Кампанията ще продължи до края учебната година и ще включва образователни акции за ученици от 4-ти до 7-ми клас  в райони, в които живеят голям брой граждани с по-ниски доходи, но които няма да имат право на държавна помощ при бедствие.
Учениците ще посетят 02 районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението", където ще се запознаят с естеството на работа на служителите. Ще бъде изнесена беседа за основните правила за пожарна безопасност, както и демонстрации.

Друга образователна акция включва посещение на БЧК - Национален учебен център в с. Лозен, в които учениците ще преживеят симулации на земетресение, ще научат повече за видовете природни бедствия и ще преминат подготовка за оказване на първа долекарска помощ.
 
Заедно с обученията ще стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от природните бедствия и аварии и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.
 
Кампанията ще се провежда с медийното партньорство с няколко национални телевизии, информационни интернет сайтове, Вестник Застраховател, Инсмаркет и чрез сайта на БАЗБ http://baib.bg/, и сайта на СО - район „Сердика": www.serdika.bg, за да достигне до максимален брой граждани, които ще бъдат засегнати от законовите промени.

В хода на кампанията започна и събирането на средства по дарителска сметка:

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)
Уникредит Булбанк, клон Царевец
IBAN: BG06UNCR70001522547367;  BIC: UNCRBGSF

Набирането на средства ще продължи от 24.02.2016 до 31.03.2016 год.

Средствата събрани в дарителската сметка ще бъдат изразходвани изцяло за реализиране на кампанията МИСИЯ „Защити своя дом“, а именно: транспортиране на учениците от училищата до базата на БЧК с. Лозен, хонорари на лекторите, храна и напитки за децата в деня на обучението; рекламни материали – училищни ранички, тениски, отпечатване на брошури за застраховка Имущество, награди за отличилите се ученици в конкурса за есе и рисунка.