17.02.2017

SDI отново e брокер №1

За пета поредна година SDI затвърди лидерската си позиция сред застрахователните брокери в България.

За пета поредна година SDI затвърди лидерската си позиция сред застрахователните брокери в България.

Според официалната статистика, публикувана на сайта на Комисията за финансов надзор, SDI заема първо място по продажби за 2016 година сред всички близо 400 регистрирани брокери.

Основната цел, която си поставяме е да бъдем в услуга на своите клиенти като им предоставяме възможност да сравняват различните оферти на пазара и да правят информиран избор при сключване на застраховка. Доказателство за това са над 170-те офиса в 31 града в България, където предлагаме нашите услуги.

Благодарни сме на нашите клиенти, служители и партньори, без които успехът ни нямаше да бъде възможен!