21.07.2014

Общото застраховане бележи ръст от 7,08% на начислените премии

Премийният приход на дружествата от Общото застраховане, реализиран през първите пет месеца на 2014 год. е пораснал с 7,08% спрямо същия период на миналата година, показват резултатите на КФН.

Спад на приходите от Гражданска отговорност.

Премийният приход на дружествата от Общото застраховане, реализиран през първите пет месеца на 2014 год. е пораснал с 7,08% спрямо същия период на миналата година, показват официалните резултати на КФН. В голяма степен това се дължи на премиите, реализирани от бившите Здравно осигурителните дружества, които от месец юли на миналата година започнаха да се лицензират като Застрахователни дружества от Общото застраховане. Без техния приход от приблизително 18 мил. лева за първите пет месеца, ръстът в общото застраховане би бил 3,89%. 

Анализът на данните показва, че от обичайните застраховки значителен ръст бележат полиците „Пожар и природни бедствия” – 17% и „Помощ при пътуване” – 19%. Сравнително добър ръст бележат приходите от застраховка „Злополука” – 8,5%.

На другия полюс са автомобилните застраховки. При застраховката „Каско” ръстът е от 2,06%. Приходите от задължителните застраховки са приблизително същите или се наблюдава спад в сравнение с миналата година. Въпреки по-високия обхват на застраховката Гражданската отговорност практически няма ръст в нейните приходи. Постигнатият ръст е само 0,01% и той е съмнителен, при положение че приходите на един от клоновете на чужди застрахователни компании, който е активен продавач на тази застраховка, са под миналогодишните за същия период. Другата задължителна застраховка „Застраховка на пътниците в обществения транспорт” е със спад от 7%.

Изводите, които могат да се направят за първите пет месеца от годината са следните:
Ръстовете в имущественото застраховане и направлението „Злополуки” могат да се отдадат на факторите - ръст на брутния вътрешен продукт и по-висока застрахователна култура на населението и мениджмънта на предприятията.

Притеснителен е спадът в задължителните застраховки. Трайната тенденция на спад в цените на Гражданската отговорност, особено за леки и лекотоварни автомобили поставя много въпросителни относно коректността при изплащане на обезщетения и финансовото здраве на компаниите в сектора. Като добавим и постоянното нарастване на размера на обезщетенията при неимуществените вреди, картината придобива още по-черни краски.