22.11.2012

Гаранционният фонд изпраща писма при липса на Гражданска отговорност

Гаранционният фонд стартира кампания за изпращане на уведомления във връзка с наличие на валидна застраховка Гражданска отговорност.

Гаранционният фонд стартира кампания за изпращане на уведомления във връзка с наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” към 04.11.2012г.


Уважаеми клиенти,
 
ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД /ГФ/ стартира кампания за изпращане на уведомленията, адресирани до собственици на МПС, които не са спрени от движение и нямат валидна задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.
 
Във връзка със зачестили питания на клиенти, относно получените писма от ГФ, SDI иска да Ви информира, че са възможни пропуски в информационните системи на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ при подаване на информация към ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД. В следствие на тези пропуски е възможно Гаранционния фонд погрешно да е изпратил уведомление към добросъвестни собственици и ползватели на МПС с валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”.
 
В случай че сте получили такова уведомление, но имате валидана застраховка „Гражданска отговорност” към 04.11.2012 г., можете да предприемете следните действия:
 
Направете проверка за валидността на Вашата застраховка в информационната система на Гаранционния фонд на адрес http://guaranteefund.org/bg/
 
Ако тази проверка показва, че Вашата застраховка не е отразена в системата на ГФ, трябва да се обърнете към централния офис на Застрахователната компания във Вашето населено място или в най-влизкия областен град.
 
За да избегнете описаните в писмото наказания е необходимо при посещението в офиса на Застрахователната компания, издала полицата, да представите уведомлението от Гаранционния фонд заедно с копие от полицата „Гражданска отговорност”.
 
В случай че сте получили такова уведомление и нямате валидана застраховка „Гражданска отговорност” към 04.11.2012 г., SDI Ви съветва незабавно да сключите такава, за да отпаднат административните и финансовите санкции, описани в уведомлението.
 
В заключение, SDI иска да декларира пред своите клиенти, че всички сключени полици в офисите на компанията са издадени чрез електронните системи на съответните застрахователни компании, а средствата събрани по тях са преведени на същите, надлежно и в необходимия срок чрез специалната клиентска сметка в съответствие с Кодекса за Застраховането.