19.07.2011

Електронното издаване на "Гражданска отговорност" започна... с отлагане

Повечето посредници ще работят със специално създадени портали от застрахователните компании

Повечето посредници ще работят със специално създадени портали от застрахователните компании


Изцяло електронното издаване на полици по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", което трябваше да започне от понеделник... се отлага.

При официалното представяне на системата на 1 юни Комисията за финансов надзор обяви срок от 45 дни за тестов период, който приключва днес. Този срок обаче няма да бъде спазен. На последното си заседaние от 13 юли КФН гласува Наредба 42, която засяга изграждането и поддържането на единната система за оценка, управление и контрол на риска. Общо шест дни след обнародването на нормативния акт в "Държавен вестник" ще започне и изцяло електронното издаване на застраховката.

Кога ще бъде публикувана наредбата, вече зависи от самия "Държавен вестник" и дали има свободно място на страниците му. Три дни са нужни на наредбата да влезе в сила след обнародването и още три дни предвижда КФН за "допълнителна подготовка".  

Според управителя на "Акорт брокер" Борислав Тодоров отсрочката се налага, защото застрахователите страдат от липса на  готовност. "След като извадиха брокерите като фактор от единната системата, се налага да се правят доработки и създаване на портали, чрез които агентите да работят", обясни той.

Ролята на брокерите в новите условия
Вече всички застрахователни дружества са получили сертификат за електронно сключване, на базата на който може да работят с единната система, обясни за в. "Пари" председателят на УС на Гаранционния фонд Борислав Михайлов.
Застрахователните брокери и агентите няма да се нуждаят от свой сертификат. За тях застрахователните дружества създават специални системи към сайтовете си, чрез които с име и парола те ще може да подават заявления за полици. Единната система комуникира само със застрахователите.
Според Ясен Христов, управител на SDI брокер, застрахователните компании имат готовност да пуснат своите портали. Като евентуален проблем в този подход той отличи интерфейсите на различните портали и доколко те ще бъдат лесни и интуитивни за агентите. "Ще има разместване на позициите на пазара в две направления. Едното зависи от това доколко застрахователят е обезпечил агентската си мрежа и доколко самият сайт е лесен за употреба. Има компании с доста сложни портали и е възможно те да изостанат.", коментира той пред в. "Пари".

Според Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи, колкото по-прост е един портал, толкова повече агенти ще искат да боравят с него и е възможно да има отлив от застрахователи със сложен интерфейс.

Предимствата
Предимството на единната система за издаване по електронен път на застраховката "Гражданска отговорност" е избягване на възможността за сключване на полица със задна дата за начало на покритието. Използва се в случаите, когато шофьор без застраховка извърши нарушение и по-късно си набавя полица със задна дата. Системата също така ще даде възможност за събиране на данни за поведението на шофьора и по този начин да се въведе ценообразуване на принципа "бонус-малус". На основание на данните, които постъпват в общата информационна система, ще бъде генериран коефициент, който ще влияе на цената на застраховката в зависимост от поведението на водача. Това означава, че шофьорите без нарушения ще плащат по-малко. Очаква се ценообразуването по този подход да започне най-рано в края на тази година.