ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

с цел издаване на Клубна карта SDI и получаване на маркетингова комуникация за промоции и отстъпки, ползвани чрез клубна карта SDI
 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛУБНА КАРТА SDI

Клубна карта SDI дава възможност на всички картодържатели да получават отстъпки, когато сключват застраховки в офисите на „Ес Ди Ай Груп“ ООД, работещи под търговската марка „SDI“, както и при пазаруване в различни търговски обекти, супермаркети и бензиностанции на наши партньори, с които „Ес Ди Ай Груп“ ООД е сключило договори за присъединяването им към Програмата „Клубна карта SDI“ („Програмата). Информацията за партньорите, обектите и отстъпките, включени в Програмата, е на разположение в интернет страницата на дружеството на адрес www.sdi.bg.
 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА SDI (УСЛОВИЯ)

За да получите Клубна карта SDI не трябва да плащате нищо. Ние я издаваме безплатно на всяко физическо лице над 18 години, независимо дали е клиент на „Ес Ди Ай Груп“ ООД или не. Издаването на Клубна карта SDI не е обвързано с покупка на застраховка. Всеки притежател на клубна карта SDI ще получава съобщения от „Ес Ди Ай Груп“ ООД по телефон (като SMS или чрез Viber) и имейл относно промоции и отстъпки на продукти и услуги, предоставяни от „Ес Ди Ай Груп “ ООД или негови партньори по Програмата („маркетингова комуникация“). За да поддържаме Програмата „Клубна карта SDI“ атрактивна, да продължавате да ползвате промоциите и отстъпките и да разширяваме кръга на партньорите ни в нея, от които ще получавате отстъпки и промоционални предложения, ние трябва да можем да ви пращаме съобщения и да осъществяваме маркетингова комуникация.  Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, а маркетинговата комуникация ще получавате директно от нас. На нашите партньори по Програмата предоставяме само номерата на картите и Вашите три имена, за да предоставят отстъпките и Вие да можете да използвате картата в техните офиси и магазини.
 

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ (ЦЕЛ)

Ние не записваме Ваши лични данни върху картата, тя се издава единствено с уникален идентификационен номер, посочен в края на тази декларация. Използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви изпращаме маркетингова комуникация – така ще научавате по лесен и достъпен начин за промоциите и отстъпките по Програмата. Също така комбинираме данните Ви с генерирания номер на картата, за да ги съхраняваме в наша електронна база данни и ако поискате да се оттеглите от Програмата и/или да спрем да Ви пращаме маркетингова комуникация, да можем да отговорим на искането Ви.

С настоящото заявявам, че съм съгласен да обработвате предоставените от мен лични данни при посочените Условия и Цел и декларирам, че данните са верни и пълни:

Име: ……………………………..........
Фамилия: …………………...............
ЕГН:  …………………………….........
Мобилен телефон: ………………..
e-mail: ………………………………...

Потвърждавам, че съм запознат с Уведомлението за поверителност на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД и ми е известно, че то е публикувано на уебсайта на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД www.sdi.bg.

Известно ми е, че:

  • мога по всяко време да оттегля съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и/или да поискам деактивиране на Клубна карта SDI чрез писмено изявление до “Ес Ди Ай Груп“ ООД на адрес гр. София 1303, ул. Антим I №59, или по електронна поща на адрес club_card@sdi.bg, в което посоча номера на картата;
  • след оттегляне на съгласието ми, Клубна карта SDI ще бъде деактивирана, няма да получавам повече маркетингова комуникация и няма да мога да ползвам повече отстъпки, включени в Програмата;
  • оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основани на съгласието ми преди неговото оттегляне (в това число изпращането на маркетингова комуникация).