SMS Напомняне

Гражданска отговорност - Сравнете цените и изберете!
Ние ще Ви напомняме с SMS за всяка вноска!
SMS Напомняне

SMS напомняне е услуга на SDI, чрез която SDI изпраща напомнящ SMS до своите клиенти за всяка вноска и при изтичане на срока на застраховката.

SMS напомняне се извършва само, в случай че предходната вноска по съответната полица Гражданска отговорност е платена в офис на SDI (или поръчана онлайн на sdi.bg) и клиентът е предоставил за контакт мобилен телефонен номер.

SDI не носи отговорност, в случай че поради технически причини даден SMS не е доставен успешно.
В случаите когато клиентът е сменил мобилния оператор (използвайки услугата преносимост на номера), няма обхват, телефонът е изключен или се намира извън територията на България и други, е възможно напомнящ SMS да не бъде доставен успешно.