Отстъпки в SDI

SDI Клуб дава възможност на участниците в него да получават отстъпки, когато сключват застраховки в офисите на SDI.

Отстъпки при застраховане с клубна карта SDI