Отстъпки в SDI

SDI предоставя отстъпки от застраховки на служители на някои компании и на участници в лоялни програми на свои партньори.
В случай че притежавате някоя от долуизброените карти, може да ползвате отстъпки от застраховки в офисите на SDI.

Клубна карта Софарма

Клубна карта BGBMW FORUM


Кредитна карта Бяла Карта

Служебна карта Мусала Софт


Членска карта НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ

VIP карта „UNICREDIT CONSUMER FINANCING”

VIP карта SPECIAL CLIENT на СЕРДИКА ЦЕНТЪР
(отстъпките с тези карти се предоставят само в офиса на SDI в СЕРДИКА ЦЕНТЪР София).

VIP карта MEGA MALL СОФИЯ
(отстъпките с тези карти се предоставят само в офиса на SDI в MEGA MALL София).

Отстъпки в офисите на SDI се предоставят и при плащане с кредитна карта AMERICAN EXPRESS и EUROLINE.

Отстъпките, които предоставят гореизброените карти при представянето им в офисите на SDI, са следните: 
Горепосочените отстъпки от различните карти и програми не могат да се натрупват и не се комбинират помежду си.
Горепосочените отстъпки и промоции не се комбинират с Клубна карта SDI.