Обява за работа в гр. София

Техник, компютърни системи

Станете част от екипа на най-големия застрахователен брокер в България!

Ние, от SDI, продължаваме да развиваме нашите офиси и имаме нужда от позитивни и мотивирани хора, с които заедно да постигаме нови, още по-големи успехи!

Компанията е основана в началото на 2004 г. от екип с дългогодишен професионален опит в областта на застраховането. От 2012 г. SDI е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор, като обслужва годишно над 650 000 клиента. Компанията е печелила три пъти първото място в конкурса "Застрахователен брокер на годината”. От 2014 г. SDI е обявявана осем поредни пъти за любима марка на българите в единствената по рода си потребителска класация „Любимите марки” в категорията "Застрахователни брокери". От 2019 г. компанията е отличавана в същия конкурс с призово място и в категориите "Иновативни марки", "Любим работодател", "Финансова институция" и "Българска марка".
SDI е съучредител и член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ).

Ние вярваме, че добрият брокер трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите продукти, предлагани от водещите застрахователни компании. За тази цел ние продължаваме да развиваме нашата верига, която към момента наброява над 200 офиса в 38 града на България, в които работят отлично подготвени специалисти.
 

Нашите изисквания към кандидата включват:

• Да има отлични познания за операционни системи Windows и офис пакет Microsoft Office, офис приложения, Networking:TCP/IP базирани мрежи;

• Да носи отговорност за собствените си резултати от точното и качествено изпълнение на утвърдените задачи;

• Да спазва конфиденциалност относно получената служебна информация;

• Да носи отговорност за компютърната техника;

• Да носи отговорност за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител;

• Да носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности, затрудняване на работата;

• Да носи отговорност като материално отговорно лице относно стопанисването на компютърната техника /компютри, монитори и принтери/ и софтуерно поддържане;

• Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория B;

Вашите задължения ще включват:

• Да инсталира, конфигурира и поддържа работни станции c операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Open Office, Microsoft Office, офис приложения, Networking: TCP/IP базирани мрежи;да инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства;

• Да конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други;

• Да администрира ТСР/IР мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства – модеми;

• Да извършва техническа поддръжка и ремонт на наличния хардуер и да прави предложения за периодично технологично обновяване;

• Да извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер. Да анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер и изготвя доклад за съответните такива;

• Да докладва на IT мениджър за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;

• Да провежда обучение на служителите за работа с програмни продукти и да ги подпомага при възникване на проблеми при работата им със софтуера;

• Да изработва правила и инструкции относно ползването на софтуера;

• Да публикува заповеди и инструкции на интернет портала на компанията;

• Да отговаря за хардуера и софтуера в компанията, за което води списъци по сериен и инвентарен номер и следи за тяхното местонахождение.

• Да поддържа и актуализира при нужда Интернет страницата на компанията;

• Да извършва и други действия, които са му възложени от административния ръководител и IT мениджъра;

• Да е материално отговорен относно стопанисването на компютърната техника /компютри, монитори и принтери/ и софтуерно поддържане;

Ние Ви предлагаме:

• Динамична работа в лидера на застрахователно–брокерския пазар;

• Трудов договор;

• Пълен работен ден - от понеделник до петък;

• Служебен телефон;

• Служебен автомобил, при необходимост;

• Комуникацията в екипа и организацията на дейността се осъществява чрез модерни интернет приложения;

• Дружеството осигурява добра работна атмосфера, в която всеки служител може да разчита на диалог и съдействие от всички управленски нива;

• Професионално развитие по утвърдена система

• Безплатна застраховка „Злополука“;

• Преференциални условия при сключване на застраховки;

• Ваучери за храна

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на изискванията, изпратете Вашата автобиография и актуална снимка.


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Ес Ди Ай Груп ООД ще обработва Ваши лични данни – имена, адрес, телефон и други, които се съдържат в попълненото от Вас заявление за работа.

Вие имате право на достъп до Вашите данни и на корекция по тях, право да поискате тяхното изтриване, както и на други права, съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

За повече информация относно обработването на Ваши лични данни, включително при въпроси или оплаквания, моля запознайте се с  „Уведомлението за поверителност“.