Условия Клубна карта


Условия за издаване на клубна карта SDI


Участието в SDI Клуб е напълно безплатно.

Всеки клиент, посетил офис на SDI, автоматично получава правото да му бъде издадена безсрочна карта за членство в клуба. Тя се издава на момента, на база попълнено заявление от клиента или чрез онлайн заявка в сайта на дружеството, като всички разходи са за сметка на SDI.

С участието си в SDI Клуб картодържателят се съгласява с възможността да получава на посочените адрес, телефон и e-mail съобщения за промоции и отстъпки, на които има право като участник в клуба.

С участието си в SDI Клуб картодържателят дава право на Ес Ди Ай Груп ООД да използва посочената лична информация единствено за издаване на клубна карта и участието му в клуба.

Издаването на клубна карта SDI не е обвързано с покупка на застраховка.

Всеки картодържател може по всяко време да прекрати участието си в клуба чрез писмено изявление до Ес Ди Ай Груп ООД.