Уника

ЗК "Уника" АД
гр. София, бул. Тодор Александров 18
тел.: (02) 9 156 333; www.uniqa.bg
Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 150 години традиция и опит в застраховането.

Общозастрахователното дружество "УНИКА" АД е учредено през 1992 г. като частна компания под името "Витоша", а животозастрахователаната компания "УНИКА Живот" АД е основана през 1993 г. под името "Витоша Живот".
 

УНИКА стартира бизнеса си в България през 2005 година като акционер със значително дялово участие в застрахователните дружества "Витоша" и "Витоша Живот". През март 2007 бяха официално променени и имената на двете български компании, съответно на ЗК "УНИКА" АД и ЗК "УНИКА Живот" АД.


УНИКА Иншурънс Груп (UNIQA Insurance Group) e водеща европейска застрахователна компания, която обединява над век и половина застрахователна традиция на пазара в Австрия с най-съвременните тенденции в международното застраховане.

Търговската марка "UNIQA" е създадена през 1999 година в резултат на сливането на две австрийски застрахователни компании с дългогодишни традиции: Bundesländer-Versicherung, основана през 1922 г. и Austria-Collegialität, датираща от 1860 г.

УНИКА е сред най-големите застрахователни компании в Австрия и застрахователна група с водещи позиции в Централна и Източна Европа. С повече от 22 000 служители и агенти УНИКА обслужва около 9.3 милиона клиенти в 19 европейски страни.

УНИКА е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватска, Черна Гора и Чешката Република. Освен това в състава на УНИКА Груп влизат и застрахователни компании от  Италия, Швейцария и Лихтенщайн.