Служители временни офиси


Служители временни офиси

Ако нямате необходимост от постоянна работа или ангажименти Ви не позволяват целогодишна заетост, може да участвате в организираните от нас кампании по застраховка "Гражданска отговорност".

По време на кампании за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" разкриваме офиси за продажби в различни търговски обекти, супермаркети и бензиностанции.

Ако Вие нямате необходимост от постоянна работа или Вашите ангажименти не Ви позволяват целогодишна заетост, бихте могли да вземете участие в организираните от нас кампании за сключване на застраховка "Гражданска отговорност".

SDI организира безплатно обучение за кандидатите без опит в областта на застраховането.
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ОТГОВОРНОСТИ:

- обслужва клиенти на фирмата;
- обработва застрахователни документи.

ИЗИСКВАНИЯ:

- добра комуникативност и енергичност;
- умения за работа с хора при директен контакт;
- организираност, отговорност, лоялност.

Ако желаете да кандидатствате за тази позиция, може да изпратите автобиография и актуална снимка на електронен адрес hr@sdi.bg.