Олимпик

ЗК "Олимпик"
гр. София, бул. Янко Сакъзов №62
тел.: (02) 816 0000; www.olympicins.eu
Застрахователна компания Олимпик е учредена през 1995 г. като акционерно дружество, съгласно глава 113 на Търговския закон на Република Кипър. Минавайки през трудни етапи на развитие и поемайки предизвикателствата на свободния пазар, при стриктно спазване изискванията на европейското законодателство, компанията се утвърди на вътрешния застрахователен пазар и предприе стъпки към разширяване на дейноста си извън предела на острова.

Организационна структура
Застрахователна компания Олимпик има едностепенна система на управление. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.
Съвета на директорите се състои от:
- г-н Зениос Диметриу – Председател,
- г-н Спирос Епископу – Директор,
- г-жа Деспина Софоклеус - Cекретар
- Генерален мениджър на компанията е г-н Ангелос Панаги
- Клонът на компанията в България се представлява от Венелин Манев - Управител.