Олимпик

ЗК "Олимпик - клон България“ КЧТ
гр. София, бул. „Гоце Делчев“ №142-142А
тел.: (02) 902 0900; www.olympicins.eu
Застрахователна компания Олимпик е учредена през 1995 г. като акционерно дружество, съгласно глава 113 на Търговския закон на Република Кипър. Минавайки през трудни етапи на развитие и поемайки предизвикателствата на свободния пазар, при стриктно спазване изискванията на европейското законодателство, компанията се утвърди на вътрешния застрахователен пазар и предприе стъпки към разширяване на дейноста си извън предела на острова.

Организационна структура
Застрахователна компания Олимпик има едностепенна система на управление. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.
Съвета на директорите се състои от:
- г-н Карлос Канова Гойер
- г-н Диего Гонсалес Алонсо
- г-н Хорхе Гонсалес Гарсия
- Генерален мениджър на компанията е г-н Ангелос Панаги
- Клонът на компанията в България се представлява от Ивайло Пеев - Управител.