Награди и признания

Ние ценим наградите, с които ни удостояват, защото те са
признание за добре свършената работа.

Официално: SDI е брокер № 1 в България


Според обобщените данни на Комисията за Финансов Надзор за бизнеса на застрахователните брокери, извършващи дейност в Р. България, SDI заема първото място. Официалната статистика за първото шестмесечие на 2012 г. показва също, че в страната оперират  354 брокера, като първите 30 от тях държат 64% от пазара.

SDI благодари на своите клиенти, партньори и служители, без които този успех нямаше да бъде възможен!