Награди и признания

Ние ценим наградите, с които ни удостояват, защото те са
признание за добре свършената работа.

1-во място на Годишните награди на Булстрад

Годишните награди на БулстрадSDI получи Грамота за първо място на Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за гр. Пловдив за 2007г.