Награди и признания

Ние ценим наградите, с които ни удостояват, защото те са
признание за добре свършената работа.

Признание от ДЗИ

През 2008 г. Главна Агенция Пловдив на "ДЗИ-Общо застраховане"АД изказа признание за цялостен принос Ес Ди Ай Груп ООД - град Пловдив

1-во място на Годишните награди на Булстрад

SDI получи Грамота за първо място на Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за гр. Пловдив за 2007г.

Сертификат от Булстрад

На 22 март 2007г. SDI получи сертификат от Булстрад за Брокер, работещ с компанията, с най-голям премиен приход по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за региона на Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково през 2006 година.

Поздравителен адрес от Булстрад

През месец Март 2007 г. Главна агенция на ЗАД Булстрад - гр. Варна изпрати поздравителен адрес на SDI Broker за активно бизнес партньорство.