Метлайф

АЛИКО България, компания на MetLife inc.
гр. София, бул. България №75,
тел. (02) 81 86 200; www.metlife.bg
 Джордж Цаконас
Генерален мениджър
MetLife България
АЛИКО България, компания на MetLife inc.

На  1 Ноември 2010г. MetLife, Inc. приключи сделката за придобиване на American Life Insurance Company (Alico). Тази сделка обединява две стабилни международни компании. С  опит от над 140 години, компаниите от групата на MetLife са признат лидер в планирането на финансова защита и предлагането на спестовни и пенсионни решения по целия свят. Met life  има стабилно присъствие в над 60 страни, постигнато чрез организационен растеж, придобивания, съвместни акционерни дружества и други партньорства. Утвърждават световната търговска марка като разпространява продуктите и уменията си по пазарите в целия свят.

Компаниите на MetLife по света предлагат застраховки Живот и Злополука, здравни застраховки, спестовни и пенсионни продукти чрез агенти и други дистрибуционни канали, като банки и брокери, както и чрез директен маркетинг. MetLife се ползва с доверието на 90 милиона клиенти по целия свят и над 90 от компаниите в САЩ влизащи в класацията топ 100 на FORTUNE 500® .

MetLife в България

Компанията е създадена през 1999г и е притежавана изцяло от МетЛайф (MetLife Inc.).
Днес осъществява бизнеса си чрез офиси в градовете: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, В.Търново и Перник.

Пазарният подход на МетЛайф (MetLife Inc.) е изграден на основата на пълен анализ на потребностите, гъвкаво разработване на индивидуални решения и дългосрочна отговорност към клиентите.
Мисията на компанията е не да убеди хората да си купят застраховка, а да им помогне да осъзнаят нуждите си и да изградят бъдещите си планове по отношение финансовата им сигурност.