Лиценз от КФН

Лиценз на SDI от Комисията за финансов надзор
Лиценз на Ес Ди Ай Груп от КФНЕс Ди Ай Груп ООД притежава удостоверение № 12-3Б/24.07.2006 г. за регистрация по чл. 160 ал. 1 от Кодекса за застраховането и е вписан в публичния регистър по чл.30 ал. 1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор.