Лев Инс

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД
гр. София, бул. Черни връх №51 Д
тел.: 0800 10 200; www.lev-ins.com
Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. и е едно от първите дружества в бранша с изцяло частен капитал. Собственият капитал е формиран от израелски и български инвеститори, а от 2007 г. акционер е и Julius Baer Investment Management, по настоящем Artio International Equity Fund. Дружеството е част от финансова група, работеща в областта на Общо застраховане, Животозастраховане, Допълнително пенсионно осигуряване и Здравно застраховане.

Компанията е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение №98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.

През август 2006 г. компанията беше лицензирана и за извършване на активно презастраховане - решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.

ЗК "ЛЕВ ИНС"АД е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорен съвет

Управителен съвет
Председател на УС: Мария Масларова-Гъркова
Зам.-председател на УС: Вера Павлова
Членове: Мирослава Спасова, Павел Димитров, Спаска Щерева

Изпълнителен директор:
Мария Масларова - Гъркова
Вера Павлова