За мен и моето семейство

Застраховайте на цена от 26 лв. за една година и включете
допълнително покритие „Болничен престой” само за 14 лева.


Застраховка Злополука "За мен и моето семейство" е разработена съвместно от SDI и GENARALI.
 
Застраховката включва следните три покрития, които могат да бъдат закупени заедно или поотделно:
 
 Покритие 1.1

Смърт или трайна загуба на трудоспособност с обезщетения:
   - 10 000 лева при злополука, различна от ПТП

     Специално покритие за клиентите на SDI:
   - 20 000 лева при злополука в следствие на ПТП

Цена на покритие 1 - 26,00 лева за една година.

Покритие 1.2
 
Временна нетрудоспособност от злополука:
   - При временна нетрудоспособност над 20 дни се изплащат 300 лв.

Специално покритие за клиентите на SDI:
   - 600 лв. при злополука вследствие на ПТП
 
Цена на покритие 2 - 14,00 лева за една година.

*Покритието е валидно само за здравноосигурени лица и след представяне на болничен лист. Покритието може да се сключва само в комбинация с Покритие 1.1
 
Покритие 2
 
Болничен престой вследствие на ПТП с обезщетение:
   - 20 лева на ден в продължение на 30 дни
 
Цена на покритие 2 - 14,00 лева за една година.
 
Застраховката е валидна:
 
   ● В целия свят    ● 24 часа на ден    ● 365 дни в годината
 
В застраховката може да включите и членовете на Вашето семейство.

* В посочените цени не е включен данък в размер на 2%