Интерамерикан

"ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ" ЗЕАД
Във връзка с Решение № 728 – ОЗ от 02.10.2013г. на Комисията за финансов надзор считано от същата дата целият застрахователен портфейл на „Интерамерикан България” ЗЕАД се прехвърля на „Застрахователно дружество Евроинс” АД.

Считано от 03.10.2013 г. „Интерамерикан България” ЗЕАД прекратява дейността си.

Съгласно чл. 111, ал. 3 от Кодекса за застраховане, след прехвърлянето Интерамерикан България ЗЕАД се освобождава от задълженията си по прехвърлените застрахователни договори. В тази връзка застрахователните премии по тези договори са дължими в полза на „Застрахователно дружество Евроинс” АД. Също така застрахователните претенции ще бъдат обслужвани от „Застрахователно дружество Евроинс” АД.