Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност покрива рисковете и отговорностите, свързани с използването на Вашия автомобил.


Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

 • ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:
Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:

При събития, настъпили на територията на Република България:
За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева;
За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева;
За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:
Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

 • СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.
При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на SDI, независимо къде е сключена застраховката или онлайн на www.sdi.bg/onlineInsurance. При плащане на място в офис е необходимо да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

 • ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ:
Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия Франция Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За да има покритие застраховката и в останалите държави членки на споразумението Зелена карта - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на тези държави.

При пътуване в държави извън ЕС, ЕИП и страните от МС се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 51,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

 • КАКВО ВСЪЩНОСТ Е СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА?

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

 • КОГА Е НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА?

За страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение, сертификатът НЕ е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава. Държавите в които е валидна застраховката са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия Франция Холандия, Чехия, Швеция плюс Андора, Хърватска и Швейцария.
 

Сертификат зелена карта Е задължителен при пътуване във всички други страни, членки на споразумението Зелена карта - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора.
Документът ще бъде изискан при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

 • КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?
Актуалните цени на застраховка Гражданска отговорност към всички застрахователни компании може да видите ТУК.
 • ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП
От ТУК може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието. Важни съвети за необходимите действия, които трябва да се предприемат в случай на щета, може да намерите в раздел ПРИ ЩЕТА.

Автоасистанс


Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:
 •      за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
 •      за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
 •      за  репатриране на тленни останки в случай на смърт;
 •      за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 •      за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 •      за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
 •      за хотел;
 •      за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.