Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност покрива рисковете и отговорностите, свързани с използването на Вашия автомобил.

Гражданска отговорност


Вижте актуалните цени на Гражданска отговорност >>>

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

 • ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:

При събития, настъпили на територията на Република България:
За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева;
За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева;
За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:
Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

 • СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.
При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на SDI, независимо къде е сключена застраховката или онлайн на www.sdi.bg/onlineInsurance. При плащане на място в офис е необходимо да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

 • ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ:

Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.

В случай че полицата Гражданска отговорност е сключена с валидност само за територията на Р. България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.

При пътуване в държави извън Европейския съюз се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 51,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

 • КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ?

Актуалните цени на застраховка Гражданска отговорност към всички застрахователни компании може да видите ТУК.

 • ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

От ТУК може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието. Важни съвети за необходимите действия, които трябва да се предприемат в случай на щета, може да намерите в раздел ПРИ ЩЕТА.

Автоасистанс


Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:
 •      за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
 •      за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
 •      за  репатриране на тленни останки в случай на смърт;
 •      за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 •      за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 •      за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
 •      за хотел;
 •      за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.