гр. Пловдив

Консултант в офис за застрахователни услуги

SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България. От 2012 г. компанията е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор. Дружеството има присъствие в 31 града и предлага продуктите на водещи застрахователни компании в над 180 офиса.
 
Застрахователен брокер SDI разширява дейността си и набира кандидати за работа като служители в офис за застрахователни и финансови услуги, които да се присъединят към екипа ни в гр. Пловдив.
 
Ако Вие притежавате:
 • Интерес към нови предизвикателства;
 • Желание за постигане на добри резултати;
 • Умения за активна комуникация с клиентите на дружеството;
 • Изрядност при работа с документи и парични средства;
 • Компютърна грамотност.
Вашите задължения ще включват:
 • Полагане на усилия при първоначалното обучение и поддържане на професионалната квалификация;
 • Коректно и вежливо обслужване на клиентите на дружеството;
 • Продажба на всички застрахователни продукти в офисите;
 • Максимална прецизност при работа с документи;
 • Добър външен вид и делово облекло.
Ние Ви предлагаме:
 • Динамична работа в лидера на застрахователно–брокерския пазар;
 • Двумесечно първоначално обучение, по време на което новоназначените служители получават възнаграждение по трудов договор;
 • След започване на работа в офис на дружеството, служителите имат право на участие в индивидуални бонус системи за допълнително възнаграждение, обвързано с продажбите;
 • Комуникацията в екипа и организацията на дейността се осъществява чрез модерни интернет приложения.
 • Дружеството осигурява добра работна атмосфера, в която всеки служител може да разчита на диалог и съдействие от всички управленски нива;
 • Професионално развитие по утвърдена система.
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография на български език и актуална снимка на e-mail r_doichinov@sdi.bg. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 
Ес Ди Ай Груп ООД ще обработва Ваши лични данни – имена, адрес и телефон и други, които се съдържат в попълненото от Вас заявление за работа.
Вие имате право на достъп до и на корекция на тези Ваши данни, право да поискате тяхното изтриване, както и на други права съгласно Общия регламент за защита на личните данни.
За повече информация относно обработването на Ваши лични данни, включително при въпроси или оплаквания, моля запознайте се с  „Уведомлението за поверителност“.