Дженерали

"Дженерали Застраховане" АД
гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №68
тел.: 0800 12 712; www.generali.bg

Дженерали България е част от Дженерали Груп, един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 72 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия.

В Централна и Източна Европа групата работи в 10 държави, чрез своята холдингова компания Generali CEE Holding и е един от водещите застрахователни оператори в региона.

Дженерали България оперира на българския пазар от 2006 г. Дженерали България притежава и собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център. Едно от най-ценните предимства на  групата е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане, медицинските застраховки, програми за работодатели, предоставени по линия на Generali Employees Benefit – специализирана компания в групата на Дженерали.

През м. декември 2015г. успешно приключи процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане АД, което създаде шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане в България. Обединението на ЗАД ”ВИКТОРИЯ” с Дженерали в новото Дженерали Застраховане превърна две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база дават възможност за още по-голям растеж и стойност за акционерите и клиентите.

Продуктови линии:

 • Автомобилно застраховане
 • Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)
 • Злополука и Здравно застраховане и Помощ при пътуване с осигурен асистанс
 • Селскостопанско застраховане
 • Инженерно застраховане
 • Морско и авиационно застраховане
 • Застраховки на отговорности
 • Пакетни полици

Компанията разполага също и със модерен собствен Медико-дентален център, находящ се в самия център на София, където клиентите могат да се възползват от следнитеуслуги:

 • Медицинска консултация и координация
 • Амбулаторни услуги и домашни посещения
 • Стационар и Служба по трудова медицина
 • Висококвалифициран екип от медицински експерти, снабдени с модерно медицинско оборудване
 • Допълнителни удобства за клиенти на Дженерали:
  * ВИП Координатор с перфектно владеене на английски и немски език
  * Членовете на семейства на застрахованите лица се ползват с преференциални условия
  * Постпрофилактични консултации и изследвания с цел ранна диагностика и навременно лечение