Дженерали

"Дженерали Застраховане" АД
гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №68
тел.: 0800 12 712; www.generali.bg
 Данчо Данчев
Председател на УС и Главен Изпълнителен директор на
"Дженерали България Холдинг" ЕАД
Дженерали България Холдинг EАД е част от Generali PPF Holding B.V., който оперира в 10 страни в Централна и Източна Европа. Generali PPF Holding B.V. е регистриран в Амстердам, Холандия, като основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Generali PPF Holding B.V. представлява джойнт-венчър с участие на Assicurazioni Generali S.p.A. (51% дял) и PPF Group (49%).

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване.

Дженерали Застраховане АД е създадена през 1991 г. (като ЗК Орел АД) и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане. Компанията е ключов играч на българския пазар повече от 21 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Продуктови линии:

 •   Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)
 •   Автомобилно застраховане
 •   Инженерно застраховане
 •   Застраховки на отговорности
 •   Морско застраховане
 •   Злополука & Помощ при пътуване
 •   Селскостопанско застраховане
 •   Пакетни полици

   

Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД е дружество основано през 1999 г.

Компанията предлага следните Здравноосигурителни пакети:

 •   Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 •   Извънболнична медицинска помощ
 •   Болнична медицинска помощ
 •   Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ
 •   Възстановяване на разходи
 •   Стоматологична помощ

Компанията разполага също и със модерен собствен Медико-дентален център, находящ се в самия център на София, където клиентите могат да се възползват от следнитеуслуги:

 •   Медицинска консултация и координация
 •   Амбулаторни услуги и домашни посещения
 •   Стационар и Служба по трудова медицина
 •   Висококвалифициран екип от медицински експерти, снабдени с модерно медицинско оборудване
 •   Капацитет за високоспециализирани прегледи, вкл. клинична и микробиологична лаборатория
 •   Физиотерапевтични и рехабилитационни услуги