Евроинс

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД
гр. София, бул. Христофор Колумб №43
Тел: 0700 17 241, www.euroins.bg

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Организационна структура:

Надзорен съвет
Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
Ради Георгиев - Член на Надзорния Съвет
Тодор Данаилов - Член на Надзорния Съвет

Управителен съвет
Петър Аврамов - Председател на Управителния Съвет и Главен изпълнителен директор
Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Антон Пиронски - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Румяна Бетова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Велислав Христов - Член на Управилния Съвет