Членство в БАЗБ

Ес Ди Ай Груп ООД е член и съучредител на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Ес Ди Ай Груп ООД е член и съучредител на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), основана на 27 октомври 2010г.
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) е водеща организация в сектора застраховане, защитаваща интересите на застрахователните брокери и техните клиенти.

В БАЗБ членуват 25 лицензирани застрахователни брокера, с утвърдено име на застрахователния пазар в България. Членовете на БАЗБ генерират над една четвърт от премийния приход на пазара на общото застраховане в България.
БАЗБ е гласът на потребителите на застрахователни услуги.

БАЗБ взима отношение по ключови въпроси, касаещи застраховането в България, като винаги търси диалог с Комисията за Финансов Надзор, Асоциацията на Българските Застрахователи, правителството на Република България, потребителските организации и други заинтересовани страни, като цел е да защити интереса на потребителите на застрахователни услуги.

БАЗБ работи в тясно сътрудничество с други сродни  организации, като предлага и приема за обсъждане въпроси, свързани с развитието на застрахователното посредничество в България.
От 24.01.2011 г. БАЗБ е асоцииран член на "Европейска федерация на застрахователните посредници - BIPAR".

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)
гр. София, ул. "Янтра" 3 Б
тел.: (02) 946 31 47, мобилен тел.: +359 882 444 595
www.baib.bg, office@baib.bg