Булстрад

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
гр. София, пл. Позитано №5
тел.: (02) 9856610; www.bulstrad.bg
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.

За покриването на специфични нужди на своите клиенти ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП учредява няколко дъщерни компании:

През 1994 г. – Булстрад  Живот АД за различни видове застраховки "Живот".

През 1998 г. – Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.

През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2005 г. на Ти Би Ай Здравно осигуряване АД, за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.

През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придоби  97%  от  капитала на Булстрад. В средата на месец април 2007 е финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Дружеството членува в престижни международни застрахователни организации като Международния съюз за морско застраховане от 1974 г. и Международния съюз на авиационните застрахователи от 1980 г.

Финансовата стабилност на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разширява клоновата си мрежа в страната и сега разполага с 13 генерални агенции, 59 агенции, над 216 брокери и над 5 000 агента, които предлагат богато разнообразие от повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.

Дъщерни компании на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП:

Булстрад ЖивотЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД
ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочен план.

Централно управление:
София 1301, ул. Света София № 6
тел.: 0700 18 800


ЗОД „Булстрад Здраве” АД
ЗОД „Булстрад Здраве” АД е едно от водещите дружества в България в областта на доброволното здравно осигуряване, с отлични резултати, авторитетно портфолио от клиенти и наложило се име.

ЗОД „Булстрад Здраве” АД предлага доброволно здравно осигуряване на индивидуални и корпоративни клиенти и осигурява медицински услуги, с качество, отговарящо на европейските стандарти.

Здравноосигурителните продукти гарантират сигурна защита на здравето и трудоспособността на осигурените лица, както и достъп до висококвалифицирани медицински специалисти и лечебни заведения на територията на цялата страна.

Централно управление:
София 1408, ул. Балша, бл. №8
тел.: 0700 14 144